Scroll Top

Kostprijsberekening

Het berekenen van de juiste kostprijs is van onschatbare waarde voor een ondernemer. De kostprijs is dan ook een van de belangrijkste resultaatbepalers van een onderneming. Echter is de berekening hiervan niet altijd even makkelijk. Deze baart veel ondernemers kopzorgen, men vindt dit lastige materie. Ook voor veel accountants en adviseurs blijkt dit een lastige en tijdrovende klus. Daarnaast is het ook enorm belangrijk om de kostprijs regelmatig te updaten of opnieuw te berekenen.

De MKS methode helpt je als adviseur om dit pragmatisch en gestructureerd bij ieder bedrijf efficiënt te kunnen doen. In MKS.Tools wordt dit bij het monitoren van de (tussentijdse) cijfers, zelfs op weekbasis automatisch berekend.

Bij een bedrijf met 20 medewerkers kan een verschil van €1 op de kostprijs een negatief effect hebben van €30.000 op het resultaat. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar hoe zorg je er nu voor dat de kostprijs die je berekent ook echt kloppend is voor jouw klant?

Volgens het MKS heb je hiervoor slechts twee gegevens nodig; de totale bedrijfskosten en de capaciteit van het bedrijf. De bedrijfskosten zijn alle kosten behalve de materiaalkosten en werk uitgevoerd door derden. De capaciteit wordt uitgedrukt in uren, kilo’s, kilometers, aantal transacties, etcetera.

Bij een urenbedrijf is de capaciteit het totaal aantal productieve uren. Deze kun je berekenen door eerst het totaal aantal contracturen van alleen de directe(declarabele) mensen op te tellen. Hier worden de ziekte- en verlofuren vanaf gehaald en de overuren bij op geteld. Dit geeft het totaal aantal aanwezige uren, maar dat is nog niet de capaciteit. Om de capaciteit te bepalen is het van belang dat de aanwezige uren worden teruggebracht naar het aantal productieve uren. Alleen het aantal productieve uren zorgt voor een correcte berekening van de kostprijs.

De laatste stap voor het berekenen van een correcte kostprijs is het delen van de totale kosten (inclusief personeelskosten) door de capaciteit van het bedrijf. De uitkomst hiervan is bijvoorbeeld de kostprijs per uur die is berekend aan de hand van de capaciteit. Deze methode zorgt ervoor dat alle kosten worden meegenomen in de berekening maar ook dat het ‘gat’ tussen aanwezige en productieve uren is meegenomen.

Vind je dit nog steeds veel gedoe en veel tijd kosten? Binnen MKS.Tools bereken en bepaal je samen met de ondernemer de kostprijs en tussentijds berekent de software automatisch telkens de gerealiseerde kostprijs. De ondernemer ziet hiermee zelfs op week basis of de kostprijsnorm niet wordt overschreden.