Scroll Top

Download SWOT-analyse

Download SWOT-analyse

Het is bekend dat in de accountancy de digitalisering en automatisering een grote impact hebben op de branche. Veel accountants die wij spreken geven aan dat zij de automatisering omarmen en toch zijn er ook accountants die bang zijn dat er straks weinig werk voor ze over is. Hoe snel e.e.a. zich zal ontwikkelen blijft voor iedereen nog een vraag.

Met name bovengenoemde ontwikkelingen hebben ons in 2021 aangezet tot het opstellen van een “algemene” SWOT analyse voor MKB accountantskantoren. Het template is hieronder te downloaden.

SWOT analyse accountantskantoren in het MKB