Scroll Top

MKS.Tools, hèt digitale adviesplatform

MKS.Tools, hèt digitale adviesplatform
1. Rendementsanalyse
- Quickscan;
- Scenarioanalyse;
- Challengen;
- Verbeterpotentieel inzichtelijk.
2. Jaarplan
- Begroten;
- Kostprijs berekenen;
- Resultaatbepalers (KPI's) bepalen;
- Actie- en verbeterplan op 1 A4.
3. ResultatenVolgSysteem®
- Resultaat volgen (dashboard);
- Spiegelen;
- Tijdig bijsturen;
- Periodieke diagnose.
4. Benchmark
- Verbeterpotentieel t.o.v. branchegenoten;
- Periodieke vergelijking;
- Vergelijking op resultaatbepalers;
- Vergelijking met ''Best in class''.

MKS.Tools TOEGELICHT

1. Rendementsanalyse
- Quickscan;
- Scenarioanalyse;
- Challengen;
- Verbeterpotentieel inzichtelijk.
2. Jaarplan
- Begroten;
- Kostprijs berekenen;
- Resultaatbepalers (KPI's) bepalen;
- Actie- en verbeterplan op 1 A4.
3. ResultatenVolgSysteem®
- Resultaat volgen (dashboard);
- Spiegelen;
- Tijdig bijsturen;
- Periodieke diagnose.
4. Benchmark
- Verbeterpotentieel t.o.v. branchegenoten;
- Periodieke vergelijking;
- Vergelijking op resultaatbepalers;
- Vergelijking met ''Best in class''.
MKS.Tools toegelicht
01
Rendementsanalyse

Onze aanpak start meestal met het maken van een quickscan, een 0-meting die samengevat wordt in de MKS.Tools Rendementsanalyse. In één oogopslag brengt u de huidige financiële situatie in kaart en maakt u van cijfers managementinformatie. De benadering van de kostprijs is hier een voorbeeld van.

De quickscan is tevens een heel handige tool om verschillende scenario’s met ondernemers door te rekenen. Hierbij wordt snel en eenvoudig in beeld gebracht wat deze scenario’s voor invloed hebben op: de begroting, de verkoopprijzen, de kostprijs, en op het resultaat. Hiermee worden cijfers bijna tastbaar voor ondernemers.

Het gesprek dat u met ondernemers heeft over de quickscan is het ultieme moment om hen uit te dagen op ambities. In dit gesprek draait het dan ook voor een belangrijk deel om de ambities en de competenties van de ondernemer en zijn bedrijf. Deze stap in de MKS aanpak leidt dan ook tot de richting van de nieuwe jaar doelstellingen. Als adviseur kunt u tijdens deze stap beoordelen of een ondernemer ook echt wil en kan veranderen.

Tijdens deze stap kunt u als MKS adviseur een ondernemer heel concreet laten zien waar u samen aan kunt werken. De betreffende ondernemer ziet wat het verbeterpotentieel is en of maakt concreet de pijn binnen het bedrijf inzichtelijk. Door de link te leggen naar de 6 Kritische Resultaatbepalers krijgen zowel de adviseur als de ondernemer een heldere richting hoe zij samen kunnen werken aan verbetering.

02
Jaarplan

Op basis van de bedrijfsdoorlichting bijvoorbeeld met behulp van het MKS Winstcanvas, maakt u samen met de ondernemer een jaarplan. In dit jaarplan zijn onder andere opgenomen, de begroting van de kosten, de omzet en de productiviteit. In het jaarplan legt u als adviseur het verband tussen de cijfers en de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Aan de hand van de begroting en capaciteitseenheden maakt u in het jaarplan ook een gedegen kostprijsberekening met de ondernemer. Aan de hand van enkele voor- en nacalculaties maakt u samen met de ondernemer inzichtelijk of bepaalde, klanten, producten, diensten, afzetkanalen e.d. een (en welke) bijdrage leveren aan de winstgevendheid van een bedrijf. De kostprijsberekening hierin is uiteraard cruciaal om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Al deze stappen zijn opgenomen in MKS.Tools.

In het jaarplan analyseert en beoordeelt u vervolgens samen met de ondernemer hoe hij het komende jaar gericht kan sturen met behulp van de 6 Kritische Resultaatbepalers. Welke zijn binnen het bedrijf het meest relevant, welke aanpassingen kunnen worden gemaakt en welke normen moeten worden gesteld. En met name die aanpassingen leiden tot cruciale acties die ondernomen moeten worden.

Aan de hand van alle voorgaande stappen en de keuzes die een ondernemer maakt, stelt u samen het Actie- & verbeterplan op 1 A4 op. Dit plan geldt als een stappenplan voor het verbeterproces dat een ondernemer het komende jaar zal doormaken. Voor de adviseur is dit tevens een praktische handleiding tijdens de advies- en begeleidingsgesprekken die zullen volgen.  De ondernemer ziet nu op een overzichtelijke wijze met welke acties welke doelstellingen behaald gaan worden.

02
Jaarplan

Op basis van de bedrijfsdoorlichting bijvoorbeeld met behulp van het MKS Winstcanvas, maakt u samen met de ondernemer een jaarplan. In dit jaarplan zijn onder andere opgenomen, de begroting van de kosten, de omzet en de productiviteit. In het jaarplan legt u als adviseur het verband tussen de cijfers en de belangrijkste bedrijfsprocessen.

Aan de hand van de begroting en capaciteitseenheden maakt u in het jaarplan ook een gedegen kostprijsberekening met de ondernemer. Aan de hand van enkele voor- en nacalculaties maakt u samen met de ondernemer inzichtelijk of bepaalde, klanten, producten, diensten, afzetkanalen e.d. een (en welke) bijdrage leveren aan de winstgevendheid van een bedrijf. De kostprijsberekening hierin is uiteraard cruciaal om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Al deze stappen zijn opgenomen in MKS.Tools.

In het jaarplan analyseert en beoordeelt u vervolgens samen met de ondernemer hoe hij het komende jaar gericht kan sturen met behulp van de 6 Kritische Resultaatbepalers. Welke zijn binnen het bedrijf het meest relevant, welke aanpassingen kunnen worden gemaakt en welke normen moeten worden gesteld. En met name die aanpassingen leiden tot cruciale acties die ondernomen moeten worden.

Aan de hand van alle voorgaande stappen en de keuzes die een ondernemer maakt, stelt u samen het Actie- & verbeterplan op 1 A4 op. Dit plan geldt als een stappenplan voor het verbeterproces dat een ondernemer het komende jaar zal doormaken. Voor de adviseur is dit tevens een praktische handleiding tijdens de advies- en begeleidingsgesprekken die zullen volgen.  De ondernemer ziet nu op een overzichtelijke wijze met welke acties welke doelstellingen behaald gaan worden.

03
ResultatenVolgSysteem®

In plaats van 1 x per maand managementinformatie beschikbaar stellen, bent u met het ResultatenVolgSysteem (RVS) in staat om dit zelfs op week basis te doen. Met het RVS bieden wij accountants en ondernemers de mogelijkheid om aan contiuous monitoring te doen. En zelfs dusdanig dat dit buiten de administratie om kan. Eens per week heeft de ondernemer een inzicht in zijn prestaties t.o.v. de begroting en cumulatief. Een ondernemer weet zo heel tijdig of er conform begroting wordt gepresteerd. Ook als adviseur weet u zo heel tijdig of uw klant op koers ligt.

Met deze tool bent u als accountant in staat om met grote regelmaat een ondernemer te spiegelen. Als coach van een ondernemer is het niet alleen belangrijk dat u mee kijkt over de schouders naar de prestaties, het is zeker net zo belangrijk dat u op de juiste momenten een ondernemer de spiegel voor kunt houden. Daarvoor moet u wel tijdig inzicht hebben in de prestaties en moet u die kunnen koppelen aan zijn handelen. Met het RVS en het Actie- & Verbeterplan in de hand heeft u altijd een goed kompas om als coach uw werk te doen.

Omdat een ondernemer die gebruik maakt van RVS niet eens per maand of per kwartaal over managementinformatie beschikt, maar in plaats daarvan een keer per week, is tijdig (bij)sturen beter te doen. Sterker nog, door de methodiek die aan deze tools ten grondslag ligt, een ondernemer eigen te laten maken, is hij vaak zelf al continu met verbeteringen bezig. Hij weet immers zelfs op dag basis al hoe hij presteert ten opzichte van de doelstellingen in het jaarplan.

Periodiek, eens per maand of per kwartaal, wordt er een diagnose gesteld. De resultaten uit RVS en de begroting worden dan vergeleken met de administratie. Hierdoor heeft u als accountant / adviseur veel beter een gevoel bij wat u zou verwachten dat er in de administratie zou moeten staan, of waarom deze afwijkt van de bedrijfsprestaties in het RVS. Het grote verschil met veel andere pakketten is dat de administratie in het MKS niet de rol van management informatie heeft, deze heeft meer een controlerende rol. De kwaliteit en de ontwikkeling van de tussentijdse cijfers wordt hierdoor beter en eenvoudiger te beoordelen.

04
Benchmark

De techniek en de tooling is er. Doet u mee en bouwt u mee aan een revolutionaire benchmark?
Dit is de gezamenlijke toekomstdroom van alle MKS adviseurs. Deze benchmark kan ontwikkeld worden vanuit een gezamenlijke drive en inspanning.

In deze benchmark kunt u zien hoe en op welke vlakken de prestaties van uw klant zijn ten opzichte van branchegenoten.
Hoe presteert het bedrijf op commercieel-, kosten- en of organisatorisch vlak.

De techniek die hieronder ligt maakt het mogelijk om bedrijven ook op basis van tussentijdse cijfers te vergelijken.
Niet alleen na een jaar, maar ook na een maand of kwartaal.

De MKS methode vormt ook de rode draad in deze benchmark. Hierdoor is het mogelijk om te vergelijken op Resultaatbepalers.
Niet enkel op “grote bedragen” uit de winst- en verliesrekening, ook op kleinere getallen die aansluiten bij de managementinformatie van een ondernemer.

Waar het in andere benchmarks gebruikelijk is om te vergelijken met het gemiddelde van een bepaalde branche, is het met deze benchmark mogelijk om te zien hoe een bedrijf presteert ten opzichte van de best presterende bedrijven in een branche. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe een bedrijf gepresteerd zou hebben wanneer deze over de Resultaatbepalers van de best scorende bedrijven zou beschikken. Hiermee wordt het verbeterpotentieel inzichtelijk ten opzichte van de beste bedrijven in een branche in plaats van dat met het gemiddelde.

04
Benchmark

De techniek en de tooling is er. Doet u mee en bouwt u mee aan een revolutionaire benchmark?
Dit is de gezamenlijke toekomstdroom van alle MKS adviseurs. Deze benchmark kan ontwikkeld worden vanuit een gezamenlijke drive en inspanning.

In deze benchmark kunt u zien hoe en op welke vlakken de prestaties van uw klant zijn ten opzichte van branchegenoten.
Hoe presteert het bedrijf op commercieel-, kosten- en of organisatorisch vlak.

De techniek die hieronder ligt maakt het mogelijk om bedrijven ook op basis van tussentijdse cijfers te vergelijken.
Niet alleen na een jaar, maar ook na een maand of kwartaal.

De MKS methode vormt ook de rode draad in deze benchmark. Hierdoor is het mogelijk om te vergelijken op Resultaatbepalers.
Niet enkel op “grote bedragen” uit de winst- en verliesrekening, ook op kleinere getallen die aansluiten bij de managementinformatie van een ondernemer.

Waar het in andere benchmarks gebruikelijk is om te vergelijken met het gemiddelde van een bepaalde branche, is het met deze benchmark mogelijk om te zien hoe een bedrijf presteert ten opzichte van de best presterende bedrijven in een branche. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe een bedrijf gepresteerd zou hebben wanneer deze over de Resultaatbepalers van de best scorende bedrijven zou beschikken. Hiermee wordt het verbeterpotentieel inzichtelijk ten opzichte van de beste bedrijven in een branche in plaats van dat met het gemiddelde.

heeft u vragen over onze software?
bel ons. we informeren u graag!
Of stuur uw vraag in
Direct uw vraag insturen