Digitaal platform

Digitaal platform

MKS.Tools is een digitaal platform gebaseerd op de zowel in praktijk als in theorie bewezen adviesaanpak Management KompasSysteem® (MKS®). In deze aanpak staat het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de ondernemer centraal. Alle tools zijn dan ook toegespitst op extra inzicht, bewustwording en grip bij de ondernemer. Omdat het platform modulair is opgebouwd, kunt u telkens gebruik maken van de tool die op dat moment relevant is. Uiteraard kunt u ook het volledige aantal modules aansluitend gebruiken.

Het MKS bestaat uit de volgende modules:
REndementsanalyse

Quickscan
0-meting
Scenarioanalyse
Challengen
Verbeterpotentieel inzichtelijk

Jaarplan

Begroten
Diagnose stellen
Doorlichten
Kostprijs berekenen
Resultaatbepalers (KPI’s) bepalen

Resultaten VolgSysteem®

Resultaat volgen (dashboard)
Spiegelen
Tijdig bijsturen
Periodieke diagnose

Benchmark

Verbeterpotentieel t.o.v. branchegenoten
Periodieke vergelijking
Vergelijking op resultaatbepalers
Vergelijking met de “best in class”