Scroll Top

Platform voor meer winst

Iedere ondernemer kan meer winst maken door het bedrijf te sturen op 3 tot 6 resultaatbepalers. Jij kunt ze daarbij helpen. MKS.Tools is speciaal ontwikkeld voor accountants en adviseurs die hun relaties willen helpen met inzicht, grip, focus, rust en meer rendement.

Omdat er nog geen software of tools waren die zowel de accountant / adviseur als de ondernemer hier eenvoudig, snel, effectief en inspirerend mee hielpen, hebben wij deze software en offline tools zelf ontwikkeld.

Met MKS.Tools heb je dan ook zowel tools als een methode in handen om een bedrijf snel inzichtelijk te maken en te laten excelleren! Maak impact door ondernemers direct meer inzicht, grip en toekomstperspectief te geven. Het gebruik van MKS.Tools leidt bij ca. 90% van de ondernemers al binnen drie maanden tot structurele winstverhoging en op langere termijn tot een hogere ondernemingswaarde.

MKS.Tools, alleen voor adviseurs die het verschil willen maken! Geïnspireerd? Lees snel verder.

Rendementsanalyse
Jaarplan
ResultatenVolgSysteem
Benchmark

Ondersteuning

Management kompasgroep biedt, na het volgen van de masterclasses, ondersteuning bij het in de praktijk brengen van bedrijfseconomisch advies. Dit kan op vele manieren. Wij ondersteunen bij de implementatie van bedrijfseconomisch advies binnen kantoren, bij acquisities, praktijkcasussen en klantgesprekken.

Wil je meer informatie?

MKS inspiratiesessie

Jouw klanten laten sturen op de achterkant van een “bierviltje”, hoe doe je dat? Waarschijnlijk beschikken jouw klanten al over veel (management)informatie. Maar waar sturen zij op? Tijdens onze 1 op 1 (online)inspiratiesessie, laten wij jou graag zien hoe je klanten helpt om meer grip te krijgen op hun bedrijf.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar het Management KompasSysteem? Tijdens onze inspiratiesessies vertellen wij je graag meer over MKS en hoe dit jou als adviseur helpt in jouw adviesrol.

Advies voor accountants- en administratiekantoren

Heb jij zelf een kantoor? Benieuwd waar jij kunt verbeteren, versnellen en groeien binnen jouw kantoor? Dan kunnen wij mogelijk met de MKS.Tools rendementsanalyse een eerste Quickscan uitvoeren. Jij beschikt dan direct over:

 • Jouw 6 resultaatbepalers;
 • Een 0-meting (bedrijfseconomische foto);
 • Een kostprijsindicatie;
 • Jouw (winst)verbeterpotentieel.

Tevens zie je heel snel wat MKS.Tools voor zowel jou als jouw klanten kan betekenen. Wil jij meer inzicht, grip en focus op jouw verbeterpotentieel en verder bouwen aan jouw (advies)praktijk. Wij laten je graag zien wat we voor jou en jouw praktijk kunnen betekenen.

Veelgestelde vragen

Waarom kiezen accountants en adviseurs voor MKS.Tools

 1. MKS.Tools is speciaal gemaakt voor de klanten van de accountants en adviseurs. De ondernemer staat centraal in alle on- & offline tools die wij ontwikkelen. Waar de meeste (advies)software op financieel vlak gemaakt is voor de accountant-adviseur. Wanneer je financieel geschoold bent en ervaring hebt met financiële pakketten dan begrijp je de werking hiervan heel snel.
 2. Het “dashboard” dat wordt gemaakt in MKS.Tools is van en voor de ondernemer en past op de achterkant van een bierviltje.
 3. Het zijn tools die ondersteunend zijn aan een effectieve manier van adviseren. De tools zijn ontwikkeld om adviestrajecten makkelijker, effectiever en inspirerend te maken voor zowel de accountant-adviseur als de MKB ondernemer.
 4. Het (zelf)lerende aspect, die in de MKS methode centraal staat, is verwerkt in de structuur en werkwijze van de tools.
 5. De administratie is niet meer leidend als managementinformatie, dit werkt immers terugkijken in de hand. De administratie heeft een controlerend karakter.
 1. Op basis van minimale input (jaarrekening of tussentijdse cijfers) op hoofdlijnen ben je binnen een paar minuten in staat om een adviesgesprek te voeren. Je hebt het direct over de toekomst van een bedrijf, over het verbeterpotentieel en waar dat in zit.
 2. Het berekenen van kostprijzen was nooit zo makkelijk en snel uit te voeren. Dit is inbegrepen in bovengenoemd gesprek en bijbehorende rapportage.
 3. Scenario analyses uitvoeren en direct zien wat het effect is op de winst van een bedrijf. In 15 minuten laat je zien wat dit betekent voor het bedrijf.
 4. Door een doordachte structuur is op basis van minimale input wekelijks in 10 minuten een managementrapportage samen te stellen.
 5. Structureel zit tijdwinst en tevens winst in de gespreksniveaus tussen jou en jouw klanten doordat je met de klant 1 x zijn hele bedrijf doorlicht.
 6. Door de doordachte  structuur wordt het maken van verschillende bedrijfseconomische analyses veel eenvoudiger en hoef je niet telkens zelf een foutgevoelige excel spreadsheet te maken. Dit geldt ongeacht de branche, omvang en type bedrijf en verdienmodel.

De meeste accountants en adviseurs hanteren vaste bedragen voor de verschillende producten:

 • Rendementsanalyse: voor de quickscan, de 0-meting, verbeterpotentieel, scenario analyses en ruwe begroting;
 • Jaarplan & MKS Winstcanvas: voor de bedrijfsdoorlichting, jaarplan, begroting en actie- en verbeterplan;
 • ResultatenVolgSysteem (RVS): voor ondernemersbegeleiding, monitoren resultaat, managementrapportages, periodieke afstemming, coaching e.d.

In de praktijk blijkt dat de vaste bedragen worden gebaseerd op een uren inschatting x het adviestarief.
Ook zijn er steeds meer accountants en adviseurs die de prijssetting stellen op basis van de toegevoegde waarde waarvan zij vinden dat ze de klant bieden.
Uiteraard zijn er ook adviseurs die een succesfee rekenen, of een mix tussen fixed fee en succesfee.

De kracht ten aanzien van de prijsstelling zit ‘m in het gebruik van de rendementsanalyse. Wanneer je een ondernemer eenvoudig en concreet kunt laten zien aan de voorkant van een verbeter-/verandertraject wat hem jouw begeleiding op gaat leveren, is de prijs voor de begeleiding van een dergelijk traject vaak een afgeleide van het verbeterpotentieel en de toegevoegde waarde die jij als adviseur kunt bieden.

Rendementsanalyse

Met de rendementsanalyse maak je heel snel en eenvoudig:

 • Een ingang om bij een ondernemer aan tafel komen om o.a. over rendementsverbetering te spreken;
 • Een ideaal acquisitie middel (weinig tijd – maximaal inzicht) voor een adviestraject;
 • Een 0-meting van een bedrijf (bedrijfseconomische foto);
 • Een scenario – what if analyse;
 • Een kostprijsberekening;
 • Een berekening van het (winstverbeterpotentieel) op de 6 resultaatbepalers;
 • Een ruwe begroting;
 • Inzichtelijk waar binnen het bedrijf de winstlekkages zitten;
 • Een rapportage van het verbeterpotentieel binnen een bedrijf.

Met behulp van de winst- en verliesrekening op hoofdlijnen heb je binnen 15 minuten de eerste inzichten en de voorbereiding voor een adviesgesprek.

Tijdens dit adviesgesprek dat meestal tussen 2 tot 4 uur duurt challenge je de ondernemer op diens ambities en competenties dusdanig dat er een reëel verbeterpotentieel inzichtelijk wordt gemaakt.

Wanneer de rendementsanalyse is uitgevoerd is het een kleine stap naar een vervolg in het proces naar winstverbetering.
De meeste ondernemers zijn nu zo getriggerd en gemotiveerd dat ze invulling willen geven aan het verbeterpotentieel. Hiervoor hebben ze jou als adviseur en coach nodig. Hiermee begint dus het echte adviestraject.

Het is nu een logisch vervolg om de huidige 0-meting (op basis van (recente) cijfers uit het verleden) om te buigen en in te vullen voor de komende periode.
Om dit tot een gestructureerd en succesvol proces te maken hebben wij het MKS Winstcanvas en de MKS.Tools Jaarplan module ontwikkeld.

Jaarplan

Het jaarplan is een vervolg, een soort van samenvatting uit de advies en doorlichtingsgesprekken waarvoor wij het MKS Winstcanvas hebben ontwikkeld.
Een jaarplan bevat een gedetailleerde en goed doordachte begroting waarbij de ondernemer zelf betrokken is geweest. De ondernemer maakt in het jaarplan o.a. zelf:

 • Het seizoenspatroon;
 • Zijn 6 KPI’s;
 • De kostprijs;
 • De commerciële norm;
 • De doelen per dag (productie, verkoop, bezetting e.d.);
 • Aan welke klanten (nog) geleverd worden komend jaar;
 • Welke producten/diensten (nog) geleverd worden komend jaar;
 • Een gedegen actie- en verbeterplan op 1 A4.

Het opstellen van een jaarplan is een gezamenlijk inspanning van de ondernemer en de accountant-adviseur. Hierbij is het belangrijk dat de ondernemer zelf veel leert, inzichten op doet en uitzoekt. Het jaarplan vormt een soort van samenvatting van de MKS Winstcanvas sessies.

Het jaarplan kan op hoofdlijnen (ruwe versie) binnen 30 minuten worden opgesteld. Echter de gedetailleerde variant, die in 99% de voorkeur geniet, kost meer tijd om in te vullen. Als alle informatie echter voorhanden is dan is dit met een paar uur ook gedaan.

Het traject om te komen tot alle informatie in het jaarplan kost echter vaak meer tijd. Met het MKS Winstcanvas licht je samen met de ondernemer, afhankelijk van omvang, verschillende businessunits en complexiteit vaak in 4-5 sessies van 2-4 uur het hele bedrijf door. Tijd moet hier geen issue zijn. Wanneer een ondernemer die tijd er niet in wil investeren is de kans van slagen op winstverbetering ook nagenoeg nihil.

Wanneer het jaarplan is opgesteld willen de meeste ondernemers begeleiding bij het realiseren van de hierin opgenomen doelstellingen.

Dit kan uiteraard op veel verschillende manieren. Binnen de MKS methode is bedrijfsbegeleiding met behulp van het MKS.Tools ResultatenVolgSysteem(RVS) dan de geijkte route. Tijdens deze bedrijfsbegeleiding functioneer je als coach en sparringpartner. Samen met de ondernemer maak je wekelijks of maandelijks de managementinformatie inzichtelijk met behulp van vernuftige managementrapportages. Je spiegelt de ondernemer en begeleid hem bij het realiseren van de doelstellingen en het (bij)sturen.

ResultatenVolgSysteem

Het ResultatenVolgSysteem is een tool voor het meten, monitoren, “voorspellen” van de tussentijdse resultaten.  Wekelijks kan de ondernemer op basis van minimale input (ca. 5-10 minuten) een managementrapportage opstellen. Deze rapportage wordt opgesteld op basis van de capaciteitsresultaten uit die betreffende periode gekoppeld aan de normen uit het jaarplan.

De funties van het ResultatenVolgSysteem zijn o.a. de volgende:

 • Periodiek en cumullatief meten en monitoren van de resultaten(voortgang);
 • Tussentijdse analyse resultaatontwikkeling;
 • Tussentijdse analyse van de ontwikkeling (6 resultaatbepalers, w.o. productie, bezetting, kosten en commercie);
 • Analyseren van afwijkingen tussen realisatie en begroting (cf. jaarplan);
 • Periodieke afstemming met de administratie;
 • Periodieke analyse tussen begroting, “voorspelling” en de administratie;
 • Ondersteuning bij bepaling onderhanden werk, nog te factureren en voorraad;
 • Ondersteuning bij planning en control;
 • Mogelijkheden voor tijdige (zelfs wekelijkse) bijsturing.

Dit is afhankelijk van de periodiciteit waarmee je gebruik maakt van het ResultatenVolgSysteem. Dit kan per week, 4 weken, maand, kwartaal en jaar.
Onderstaande informatie is gebaseerd op de situatie waarbij wekelijks de capaciteit wordt gemonitord en waarbij maandelijks de afstemming met de administratie is.

Aanleveren / invoeren van de wekelijkse gegevens door de ondernemer ca. 5-10 minuten per week.
Rapportage en analyse maken van de aangeleverde informatie ca. 10-20 minuten per week.
Aanleveren /invoeren administratie (tussentijdse cijfers) afhankelijk van wie dit doet ca. 10 minuten per maand.
Analyse van de cijfers,rapportage en voorbereiding begeleidingsgesprek door accountant-adviseur ca. 1 – 1,5 uur per maand.
Rapportage en bespreking met de ondernemer ca. 2-4 uur per maand, afhankelijk van afwijkingen, omvang bedrijf etc.