Scroll Top

Bedrijfsdoorlichting

De bedrijfsdoorlichting volgt de rendementsanalyse op en bevat bredere en diepere analyse van de organisatie. De output en uitkomsten uit de bedrijfsdoorlichting vormen de input van het MKS.Tools Jaarplan. Tijdens de bedrijfsdoorlichting doorloop je samen met de ondernemer in een aantal gestructureerde en inspirerende stappen het bedrijf. Hierbij maak je een uitgebreide analyse van de resultaatbepalers en de bijbehorende KPI’s, je geeft als het ware een invulling aan de hoe vraag op het verbeterpotentieel uit de Quickscan. Ook deze stap zorgt weer voor een heel aantal inzichten, zoals:

Wat zijn de kosten per dag? Hoeveel werkbare dagen zijn er? Met welke capaciteit kunnen de vaste kosten gedekt worden? Van welke variabele kosten is sprake? Welke kostenbesparingen zijn realiseerbaar? Met welke capaciteit kan het verbeterpotentieel worden gerealiseerd? Hoe wordt een goede verkoopprijs bepaald? Hoe kan men het beste calculeren? Aan welke klanten wordt geld verdiend? Aan welke producten of diensten wordt geld verdiend? Waar worden de faalkosten gemaakt? Hoe kunnen die beperkt worden? Etcetera…

De uitkomst van de bedrijfsdoorlichting is dat niet alleen jij als accountant inzicht hebt in het bedrijf maar juist ook de ondernemer. Hierdoor stel je hem in staat zijn bedrijf beter te sturen op basis van financiële en niet-financiële indicatoren (slechts 6).