Scroll Top

Fiscalisten en belastingadviseurs

MKS in de praktijk
MKS in de training
MKS met MKS.Tools

Als fiscalist / belastingadviseur heb je veel klantcontact. Vaak zit je met klanten om tafel om het te adviseren. Hoe mooi zou het zijn wanneer je met een nieuwe manier van denken en werken ook de bedrijfseconische advisering meer en beter kunt invullen. De vele fiscalisten en belastingadviseur die jou voor gingen gaven aan dat de MKS methode hen hierbij enorm helpt. De accountants, fiscalisten en belastingadviseurs die jou al voor gingen, sommen onder andere de volgende sterke punten van het ManagementKompasSysteem® op:

 • Acquisitiegesprekken, bij de ondernemer aan tafel komen en heel snel laten zien dat je zijn bedrijf doorgrondt, je kunt direct de winstpotentie op tafel leggen en de ondernemer challengen op zijn bedrijfsvoering e.d.;
 • Als een manier om je toegevoegde waarde te bewijzen en goede adviestarieven te hanteren;
 • Ondernemers helpen met toekomstperspectief, plezier en continuïteit;
 • Als kantoor structuur om op een bedrijfseconomische manier naar cijfers te kijken bij het samenstellen van tussentijdse cijfers en de jaarrekening;
 • Als hulpmiddel bij analyses van en het vaststellen van balansposten als: Onderhanden werk, voorraad, nog te factureren bedragen, debiteuren, crediteuren (plan & control);
 • Assistenten inzetten bij tussentijdse cijfers / signaalfunctie;
 • Bij het doorgronden en doorlichten van bedrijven (fusies & overnames) van verdienmodellen, processen, risico’s en kostenstructuren;
 • Bij opstellen van begrotingen of het challengen van begrotingen;
 • Bij het opstellen van businessplannen / ondernemingsplannen / financieringsaanvragen;
 • Bij het analyseren en interpreteren van tussentijdse cijfers;
 • Bij het begeleiden van ondernemers naar hun doelstellingen;
 • Ondernemers helpen met grip, inzicht en focus;
 • Scenario’s doorrekenen;
 • Kostprijs berekenen;
 • Verkoopprijzen bepalen;
 • Bedrijfsoverdrachten;
 • Als hulpmiddel bij rendementsverbetering en waardecreatie trajecten;
 • Een hulpmiddel om de adviespraktijk (proactief) verder vorm te geven en het hele kantoor daarbij te betrekken;
 • En ten slotte grip op de eigen praktijk.

Tijdens onze trainingen leer je op een andere manier naar cijfers kijken en fris je jouw bedrijfseconomische kennis op. En wel dusdanig praktisch dat je dit na de training direct in de praktijk kunt toepassen. De trainingen en masterclasses hebben een informeel, interactief karakter waar veel ruimte is om praktijkcases te behandelen. Theorie en praktijk gaan telkens hand in hand.

De meeste fiscalisten en belastingadviseurs ervaren deze adviesmethode als een echte eye-opener en raken geïnspireerd om het advieswerk completer en ander in te steken.

Het mooiste is wanneer je een praktijkcasus meeneemt naar de training en de dag na de training direct naar die klant gaat om hiermee aan de slag te gaan. Je zult zien dat je andere gesprekken krijgt wat voor zowel jou als voor jouw klant heel veel energie geeft.

 

MKS.Tools is niet het zoveelste adviessoftwarepakket. In MKS.Tools staan de ondernemer en diens bedrijf centraal en niet de cijfers.
De cijfers zijn zeker van belang maar wel in een taal die voor ondernemers interessant en zelfs als inspirerend worden ervaren.
Hoe mooi zou jij het vinden als jouw adviesgesprekken en die van jouw collega’s voortaan nog beter begrepen worden en zelfs als inspirerend ervaren worden?

MKS.Tools is enkel te gebruiken voor advies- en analysewerk, ter ondersteuning van jou als fiscalist / belastingadviseur. Het maakt het werk leuker, effectiever, sneller en inspirerend voor zowel jou als voor jouw klant. MKS is een manier van werken, een manier van adviseren en een manier van denken. De administratie / tussentijdse cijfers worden niet als stuurmiddel gebruikt maar ter controle.

Naast software hebben wij geïnvesteerd en blijven wij investeren in offline adviestools zoals het bekende MKS Winstcanvas. De belangrijkste reden dat wij investeren in offline adviestools, is dat MKB ondernemer dit als zeer prettig en zelfs gaaf ervaren. De laptop of computer en de jaarrekening of de tussentijdse cijfers staan vaak letterlijk tussen jou en jouw klant. Met het MKS Winstcanvas voorkomen we dit en buigen we die ergernis in het MKB om in een deugd voor alle betrokken partijen.

Kortom MKS.Tools, unieke tools en met oog voor de klant een gezonde mix van online en offline adviestools!