Scroll Top

Toekomstgericht advies

Sturen is vooruitkijken, tenzij je achteruit wilt gaan!

Wat is het ManagementKompasSysteem®?
MKS (ManagementKompasSysteem®) is een bewezen methode / aanpak voor ondernemingsplanning. Een methode waarin de ondernemer en zijn  doelstellingen centraal staan. De methode is tot stand gekomen tijdens een jarenlang promotieonderzoek met de Universiteit van Groningen en is bekroond met een proefschrift. Het is een methode waarbij de adviseur en de ondernemer hand in hand samen toekomstgericht werken aan grip, focus, rust, sturing, control en rendement. Het MKS is een praktische aanpak, wetenschappelijk onderbouwd, waarmee de adviseur een ondernemer op een snelle en daadkrachtige manier kan begeleiden bij het realiseren van de doelstellingen. Om het werk van accountants en adviseurs in het MKB nog leuker, eenvoudiger en inspirerend te maken voor klanten, zijn er verschillende online en offline tools ontwikkeld.

Uiteraard wordt er in de MKS methode ook weleens achteruit gekeken. Enkel om te leren en om te vergelijken. Vooruitkijken en de ondernemer staan centraal in het MKS.

Stuurinformatie
Het ultieme doel is om de ondernemer dusdanig grip en stuurinformatie te geven waarmee hij in staat is dagelijks doelen te realiseren en inzicht te hebben in de bijdrage aan het grotere jaardoel. Dit kan alleen maar door de ondernemer vooruit te laten kijken, terugkijken doen we maximaal een maand, nog liever maar een week. Kort op de bal spelen zodat hier direct van geleerd kan worden en bijsturen eenvoudiger is.

Jaar-, maand-, week- en zelfs dag plan 
Samen met de ondernemer wordt een jaarplan (inclusief begroting en actie- & verbeterplan) opgesteld. Door deze te vertalen naar dag- en zelfs bijvoorbeeld uurinformatie, maak je het jaarplan behapbaar, stuurbaar en te monitoren.

De administratie niet om op te sturen maar om te controleren
Hierin zit de kracht van MKS, telkens vooruit kijken en zo kort als mogelijk en nodig naar het verleden (puur om van te leren).
Het unieke van de MKS methodiek is dat de administratie niet als stuurinformatie dient, maar als controle middel. Immers de administratie is slechts een vastlegging van financiële transacties uit het verleden. Wat heden gepresteerd wordt is vaak niet en nooit volledig in de administratie te vangen.