Scroll Top

Hoe help je een ondernemer uit de coronadip? 36 tips!

Hoe help je een ondernemer uit de coronadip?

ondernemer helpen uit coronadip

Het wordt tijd dat ondernemers structureel, duurzaam en gefundeerd uit de coronadip geholpen worden. De economie wordt langzaam uit het slob getrokken en nu zijn en dreigen er weer overal materiaal (toeleverings)tekorten, in chips, hout, plastics e.d. Het zit veel ondernemers niet mee in deze tijd. Hoe help jij ze er bovenop?

Als adviseur zou jij niets liever doen dan ondernemers helpen om weer toekomstperspectief te krijgen met een haalbare ambitie waar concreet op gestuurd kan worden.

Maar waar begin je? Met dit artikel willen wij je een startpunt geven om gestructureerd met ondernemers te werken aan blijvende bedrijfsverbeteringen.

 

Wil en kan de ondernemer structureel geholpen worden?

Alle tips en verbeterpunten in dit artikel gaan alleen werken wanneer een ondernemer intrinsiek gemotiveerd is om hier tijd en aandacht met de adviseur in te stoppen. Hij zal het immers moeten doen. In de praktijk zien wij veel accountants en adviseurs tegen beter weten in ondernemers “helpen” met goed bedoelde adviezen. Maar hoe gemotiveerd is de ondernemer? En waaruit blijkt dit?

 

Mijn klant wil niet geholpen worden

Wanneer een ondernemer niet geholpen wil worden merk je dit snel genoeg. Ze wijzen met hun vinger altijd naar een ander, het ligt nooit aan hen zelf. Ze zijn niet bereid te investeren in een verbetertraject met jou, en dat merk je in de bereidwilligheid qua investeren in tijd en de kosten van een adviestraject.

In dat geval is de kans klein dat je hen succesvol kunt helpen. Ons advies, wanneer je dit merkt, is om dan tijdig te stoppen en jouw tijd (die toch al schaars is) te stoppen in ondernemers die wel bereidwillig zijn en die de focus op de toekomst hebben. De ondernemer moet centraal staan in een verbetertraject en zal minstens even actief moeten zijn als jij. Even enthousiast kan hij/zij worden als ze jouw verhaal horen.

 

Mijn klant wil geholpen worden

Goed nieuws, jouw klant wil geholpen worden. Nu is het zaak dat jij hem de grip teruggeeft op het bedrijf. Hij moet weer zelf invloed uit kunnen oefenen op de successen van het bedrijf.

 

Wijs snel het verbeterpotentieel aan, waar ligt het?

Om een ondernemer snel enthousiast te krijgen en om een verbetertraject te laten slagen is het belangrijk om heel snel het verbeterpotentieel op tafel te krijgen. Waar ligt het verbeterpotentieel, hoe groot is dat en hoe kan een ondernemer daar zelf aan werken?

Deze 3 vragen zijn fundamenteel in dit proces. Wanneer een ondernemer daar met jou een antwoord op kan geven is de kans groot dat je daar vervolgens ook samen aan gaat werken.

In onze aanpak hebben wij daar een quickscan voor ontwikkeld waarmee je in een kort tijdsbestek samen met de ondernemer het verbeterpotentieel aan kunt wijzen en de lekkages kunt dichten. Dit zorgt voor richting, focus, snelheid en gegarandeerd een grotere kans van slagen. Plus, jij kunt de ondernemer in euro’s (extra winst, een nieuwe realistische begroting), laten zien wat er binnen zijn bereik ligt. De kans dat een ondernemer daarmee gemotiveerd met jou aan een verbetertraject begint is vele malen groter. Je haalt als het ware de “bewijslast” naar voren.

Zo krijgt een ondernemer er ook geloof in dat een verbetertraject zin heeft. Hij weet waaraan hij moet werken en gaat samen met jou bepalen hoe en wanneer. De zin en het zelfvertrouwen van de ondernemer groeien hiermee, maar ook dat van jou als adviseur. Jij hebt nu ook meer richting en een klant die gemotiveerd en enthousiast is.

 

Bedrijfsverbetering op 3 rendementsgebieden

In onze methodiek, die wetenschappelijk is onderbouwd, maken we onderscheid in drie rendementsgebieden waarop ondernemers zelf invloed uit kunnen oefenen en die samen verantwoordelijk zijn voor ca. 80% van het bedrijfsresultaat. We onderkennen hierbij:
– Het commercieel gedrag (van de ondernemer / het bedrijf);
– De kostenbeheersing;
– De capaciteitsbeheersing (organisatie).

Binnen voornoemde rendementsgebieden zijn 6 kritische resultaatbepalers (KRB’s) te definiëren waarop een ondernemer zijn bedrijf kan sturen.

We nemen je hieronder kort in deze 3 rendementsgebieden mee met per kritische resultaatbepaler een paar eenvoudige tips om mee te starten. Beoordeel samen met de ondernemer op welk vlak het snelste en de meeste winst te behalen valt.

 

Commercieel gedrag

Met commercieel gedrag worden zaken bedoeld als de omzet, inkoopwaarde, verkoopprijs en inkoopprijs.

Verhoog de omzet:

 1. Ken de kostprijs, anders weet je ook niet of je verkoopprijs goed is;
 2. Verhoog je gemiddelde verkoopprijs;
 3. Analyseer bij welke klanten jouw verkoopprijs te laag is;
 4. Zorg dat (potentiële) klanten het bedrijf online weten te vinden (lees onze online marketing tips voor meer informatie);
 5. Verhoog je gemiddelde klantbedrag / transactie bedrag;
 6. Vergroot het aantal klanten en maak hierbij gebruik van bestaande methodes en modellen voor betere marketing en sales;
 7. Zorg voor een uitstekende klant beleving waarbij upselling en cross-selling als vanzelfsprekend is;

Inkoopkosten verlagen:

 1. Bekijk of het mogelijk is om te onderhandelen met de huidige leveranciers over de inkoopprijs;
 2. Beoordeel over het mogelijk is om een betalingskorting te bedingen (bij snelle betaling);
 3. Vergelijk verschillende leveranciers;
 4. Ga op zoek naar mogelijk heden om de materiaalkosten te verlagen (productiekosten);
 5. Analyseer de mogelijkheden van gezamenlijk inkopen met branchegenoten;
 6. Beoordeel het inkoopvoordeel bij het doen van grotere inkooporders.

Het verlagen van de inkoopkosten vinden ondernemers vaak moeilijk, het sleutelen aan de verkoopprijs is vaak makkelijker voor ondernemers.

 

Kostenbeheersing

Met kostenbeheersing bedoelen we, ken je kostprijs, ken je kosten, begroot daarop en stuur daar op.

(Verlagen) bedrijfskosten:

 1. Maak samen met de ondernemer een overzicht van de huidige kosten en bekijk welke kosten het bedrijf kan schrappen, omdat deze kosten te weinig opleveren;
 2. Bespreek het huidige huurcontract met de verhuurder;
 3. Onderhandel met (vaste) aanbieders van inventaris, technologie en software;
 4. Implementeer duurzame kostenbesparingen (zonnepanelen, ledverlichting);
 5. Maak samen met de ondernemer een reële kostenbegroting.

Kostprijs:

 1. Bepaal samen met de ondernemer de kostprijs per eenheid;
 2. Bepaal samen met de ondernemer de kosten per dag;
 3. Benchmark om ondernemingen te vergelijken;

 

Capaciteitsbeheersing (organisatie)

Met capaciteitsbeheersing (organisatie) worden de operationele bezetting, productiviteit en efficiency bedoeld. Vaak zijn er slechts kleine structurele veranderingen nodig binnen de organisatie om grote vooruitgang te boeken.

Verbeteren bezetting:

 1. Bepaal wat extra en minder bezetting kan betekenen voor het bedrijf;
 2. Beoordeel wat het kan betekenen om met meer/minder inleners (extern personeel) te werken, hoe is die verhouding nu?;
 3. Kan een bedrijf niet aan nieuwe mensen komen, probeer studenten te binden;
 4. Blijf investeren in de ontwikkeling van de medewerkers.

Verhogen efficiency:

 1. Beoordeel samen met de ondernemer waar de grootste faalkosten zitten en hoe deze te verlagen;
 2. Doorloop samen met de ondernemer diens belangrijkste proces(sen);
 3. Maak jaarlijks een waarde stroom analyse van (een paar) belangrijke processen;
 4. Laat een ondernemer heldere werk/taak/target omschrijvingen maken;
 5. Implementeer Lean maatregelen (management) in de bedrijfsvoering;

Verhogen productiviteit:

 1. Zorg voor goede planningen (bij voorkeur in blokken);
 2. Gebruik checklists bij de uit te voeren activiteiten;
 3. Vermijd afleidingen in het werk en in het proces;
 4. Voer de belangrijkste/meest intensieve taken in de ochtend uit;
 5. Vergroot betrokkenheid van de medewerker;
 6. Verlaag het ziekteverzuim door de bron aan te pakken (gezonde werkomgeving, gezonde kantine, leg doelstellingen duidelijk vast, bied ontwikkelingsmogelijkheden, gelijke behandeling van personeel en concurrerende arbeidsvoorwaarden).

 

De samenhang

Voornoemde tips kunnen ieder afzonderlijk worden aangepakt en leiden waarschijnlijk al tot verschillende verbeteringen. Door hier echter samenhang in aan te brengen, een duidelijke structuur, prioritering en door dit aan een begroting te koppelen wordt de aanpak pas echt heel krachtig. Vervolgens is het zaak om te zorgen dat een ondernemer hier bij wijze van spreken dagelijks op kan sturen. Deze samenhang, gekoppeld aan een begroting en aan een gestructureerd actie- & verbeterplan op 1a4, vormt de kracht van de MKS-methode.

Werk slimmer, maar niet harder! En verhoog toch de omzet…

Vind je dit een interessant artikel? Deel het met je netwerk en help ons nog meer professionals te bereiken!