Transitie in advisering

Transitie in accountancy
Pro-actief adviseren

De échte ondernemers zitten ook wel eens met prangende vragen en onzekerheid over bepaalde beslissingen. De accountant kan hierin ondersteunend en motiverend optreden en als uitstekend klankbord dienen bij dergelijke situaties. Maar, om te vermijden dat het enkel oplossingen ad hoc worden, dient dit te kaderen in een langdurige professionele relatie, waarbij regelmatige overlegmomenten de basis vormen voor advies en bijsturing.

Werk daarom samen met de bedrijfsleider aan een ondernemersplan, uitgezet op korte- en lange termijn, waarbij vrij regelmatig, proactieve input wordt ingelast.

Samen met de ondernemer wordt een jaarplan (inclusief begroting en actie- & verbeterplan) opgesteld. Door deze te vertalen naar dag- en zelfs bijvoorbeeld uurinformatie, maakt u het jaarplan, begrijpbaar en opvolgbaar.

Het unieke van de MKS methodiek is dat de boekhouding niet als stuurinformatie dient, maar meer als controle middel. Immers de boekhouding is slechts een vastlegging van financiële transacties uit het verleden, en is per definitie altijd achterhaald.

Wij stellen het MKS ter beschikking aan gedreven enthousiaste professionals die maximaal willen werken als KMO adviseur.

Waarom?
Advies geven aan ondernemers, waarbij het bedrijf beter gaat floreren, dankzij uw support en ondersteuning, is toch het mooiste wat er is in het leven van een professionele KMO-adviseur.

Bedrijfsleiders wensen steeds meer en meer, een deskundig klankbord, waarbij zij bepaalde ideeën kunnen aftoetsen en bespreken.

Omdat dit een toegevoegde waarde kan/zal betekenen, is de ondernemer graag bereid hiervoor een passende vergoeding te betalen.

Uit onze jarenlange praktijkervaring weten we waar de wensen van ondernemers liggen en ook die van de accountants / adviseurs. Dat zijn precies de uitgangspunten en de redenen waarom wij de MKS methode hebben ontwikkeld.

Ondernemers willen graag:

 • Toekomstperspectief
 • Controle op de zaak
 • Plezier in het werk
 • Winst maken
 • Continuïteit
 • Een pro-actieve adviseur
 • Getriggerd worden

Accountants en adviseurs willen graag:

 • Meer adviseren
 • Meer tijd voor advies
 • Plezier in het werk
 • Toegevoegde waarde bieden
 • Het verschil maken voor hun klanten
 • Het hoger tarief verdienen
 • Een ander verdienmodel

Advies in de huidige praktijk
In de praktijk blijkt dat er door de enorme hoeveelheden “standaard werk”, relatief weinig tijd over blijft voor echt pro-actief advieswerk. Jammer want de meeste accountants vertellen ons dat ze juist meer zouden willen adviseren. Onze visie hierop is dat dit de komende 5 jaar heel hard gaat veranderen. De steeds evoluerende technieken, zullen het repeterende werk zoveel als mogelijk automatiseren. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor zowel de accountant als de medewerkers om het adviesluik op de eerste plaats te zetten.

Door ondernemers worden veel adviesgesprekken nog als eenrichtingsverkeer en saai ervaren, dit heeft voornamelijk te maken met het cijfermatige karakter dat steeds achterhaald is. De MKS-methodiek is hierbij een unieke tool en uitstekend middel om het adviestraject te voeden; er zijn telkens wel factoren en parameters die kunnen besproken worden met de bedrijfsleiding. Dit resulteert steeds tot nieuwe inzichten en afspraken.

Op deze manier ontwikkelt de adviseur een constante dynamiek van vernieuwing en aanpassing, wat steeds resulteert in een winstmaximalisatie. Dit maakt het ondernemen uitermate boeiend en uitdagend; eigenschappen die perfect aansluiten bij de persoonlijke ingesteldheid van de meeste ondernemers.

Ondernemer staat centraal
De ondernemer staat er niet meer alleen voor. In de MKS methode staat de ondernemer / bedrijfsleider centraal. Door een heldere structuur gebaseerd op verschillende stappen en bijhorende adviesgesprekken, leert de ondernemer een uitgestippeld verbetertraject in de praktijk te zetten.

Dit maakt voor zowel de ondernemer / directie, als voor de adviseur een adviestraject leerzamer en veel leuker.

Succes en uniek karakter
Het unieke zit ‘m in de basis, terug naar de kern van een bedrijf, ondernemen in de échte zin van het woord !

– Resultaat door inzicht –